กิจกรรมที่ทำได้ Interesting Activities At Chumphon

ตกหมึกช่วงหัวคำ่มาย่างสด ๆ และรับประทานอาหารเย็นบนเรือเหมาลำ (ไม่เกิน 10 คน) 4,500 บาท Chartered boat for squid fishing and dining at night. (Maximum 10 people) at 4,500 Baht.

เที่ยว 4 เกาะวันคู่ เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ และเกาะลังกะจิว ลงชายหาด ตื่นตาตื่นใจไปกับการดำนำ้ตื้นดูชีวิตและสีสันใต้นำ้ทะเลอันกว้างใหญ่ รวมอาหารกลางวันและหน้ากากดำนำ้ เดินทางได้ทุกวันคู่ ท่านละ 1,590 บาท 4 Islands tour with snorkeling (Choice A), Matra Island, Lak Rad Island, Lawa Island and Langkajew Island, Including lunch and snorkeling mask. Operate every EVEN day at 1,590 Baht/person

เที่ยว 4 เกาะวันคี่ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก และเกาะทะลุ ลงชายหาด ดำนำ้ตื้นดูชีวิตใต้นำ้ รวมอาหารกลางวันและหน้ากากดำนำ้ เดินทางได้ทุกวันคี่ ท่านละ 1,590 บาท 4 Islands tour with snorkeling (Choice B), Ngam Noi Island, Ngam Yai Island, Kalok Island and Talu Island, Including lunch and snorkeling mask. Operate every ODD day at 1,590 Baht/person

ปั่นจักรยานเที่ยว ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทั้งวัน Using bicycle free of charge.

โปรแกรมทัวร์ในชุมพรTour programs in Chumphon

รับส่งฟรีจากมูนไชน์ รีสอร์ท ไปจุดเริ่มทัวร์Free transfer between Moonshine Resort and the trip starting point
ทัวร์รวมอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วBuffet meal on board
Image

ทัวร์ดำนำ้วันคี่ เกาะง่ามน้อย, เกาะง่ามใหญ่, เกาะกะโหลก, เกาะทะลุFull day snorkeling tour at Koh Ngam Noi, Koh Ngam Yai, Koh Galoke and Koh Talu including lunch (operate every odd day 1, 3, 5,.., 29, 31)

ทัวร์ออกทุกวันคี่ 1, 3, 5,..., 29, 31Operate every odd day 1, 3, 5,..., 29, 31

กำหนดการItinerary
 • 07:40 รถรับท่านที่มูนไชน์ รีสอร์ท เดินทางถึงท่าเรือ 07:40 Pick you up from Moonshine Resort to the pier.
 • 08:30 ลงทะเบียนเดินทาง เตรียมสำภาระลงเรือ รับอุปกรณ์ดำนำ้ และผ้าเช็ดตัว08:30 Register at tour office, preparing your snorkeling mask and towel.
 • 09:00 เดินทางโดยเรือ รับเครื่องดื่ม ถึงจุดดำนำ้ เกาะง่ามน้อย และ เกาะง่ามใหญ่09:00 Cruise to snorkeling site, Koh Ngam Noi & Koh Ngam Yai. Enjoy welcome drinks & snacks.
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ และดำนำ้จุดถัดไป เกาะกะโหลก และเกาะทะลุ 12:00 Enjoy buffet lunch on board. And snorkeling at Koh Ga-loke and Koh Talu.
 • 16:00 กลับถึงท่าเรือ และส่งกลับมูนไชน์ รีสอร์ท 16:00 Back to the pier and transfer to Moonshine Resort.
Image

ทัวร์ดำนำ้วันคู่ เกาะมาตรา, เกาะหลักแรด, เกาะละวะ, เกาะลังกาจิวFull day snorkeling tour at Koh Mattra, Koh Lakrad, Koh Lawa and Koh Lunggajiw including lunch (operate every even day 2, 4, 6,..,28, 30)

ทัวร์ออกทุกวันคู่ 2, 4, 6,..., 28, 30Operate evey even day 2, 4, 6,..., 28, 30

กำหนดการItinerary
 • 07:40 รถรับท่านที่มูนไชน์ รีสอร์ท เดินทางถึงท่าเรือ07:40 Pick you up from Moonshine Resort to the pier.
 • 08:30 ลงทะเบียนเดินทาง เตรียมสำภาระลงเรือ รับอุปกรณ์ดำนำ้ และผ้าเช็ดตัว08:30 Register at tour office, preparing your snorkeling mask and towel.
 • 09:00 เดินทางโดยเรือ รับเครื่องดื่ม ถึงจุดดำนำ้ เกาะมาตรา และ เกาะหลักแรด09:00 Cruise to snorkeling site, Koh Mattra & Koh Lakrad. Enjoy welcome drinks & snacks.
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ และดำนำ้จุดถัดไป เกาะละวะ และเกาะลังกาจิว 12:00 Enjoy buffet lunch on board. And snorkeling at Koh Lawa and Koh Lunggajiw.
 • 16:00 กลับถึงท่าเรือ และส่งกลับมูนไชน์ รีสอร์ท 16:00 Back to the pier and transfer to Moonshine Resort.
Image

ทัวร์ตกหมึก ไดร์หมึกEvening Squid Trapping Trip including Meal

ทัวร์ออกทุกวันOperate every day

กำหนดการItinerary
 • 16:15 รถรับท่านที่มูนไชน์ รีสอร์ท เดินทางถึงท่าเรือ16:20 Pick you up from Moonshine Resort to the pier.
 • 17:00 ลงทะเบียนเดินทาง เตรียมสำภาระลงเรือ17:00 Register at tour office, preparing for cruising.
 • 17:30 เดินทางโดยเรือ รับเครื่องดื่ม ล่องเรือชมทิวทัศน์ รับแสงสีทองยามเย็น และเดินทางถึงจุดตกหมึก17:30 Start to leave the pier. Enjoy welcome drinks & snacks. Cruising beyond the golden sunset. Arriving the squid trapping point.
 • 19:00 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์บนเรือ ร่วมปรุงอาหารจากสัตว์นำ้ที่จับได้ และชมวิธีการลงแหจับหมึก19:00 Enjoy buffet dinner on board. And cook food you caught. See how to trawl the squid and fish.
 • 22:30 กลับถึงท่าเรือ และส่งกลับมูนไชน์ รีสอร์ท22:30 Back to the pier and transfer to Moonshine Resort.
อุทธยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 198,125 ไร่ หรือ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลน อ่าวทุ่งคา ปาอ่าวสวี และเกาะต่างๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก และตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีพื้นที่น้ำประมาณ 165,696 ไร่ หรือประมาณ 80.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่บก ประมาณ 32,156 ไร่ หรือประมาณ 19.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

สภาพภูมิประเทศของอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร นั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งพื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่อ่าวและปากคลอง เป็นต้นคลองสำคัญทั้งคลองตม คลองบางหัก และคลองปากน้ำตะโก พื้นที่เกาะ 40 เกาะ และพื้นที่ภูเขา มีเขาสำคัญคือเขาโพงพางสูง 145 เมตร เขาบ่อคาสูง 180 เมตร เขาประจำเหียงสูง 240 เมตร และเขากะทะสูง 300 เมตร ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ป่าไม้และสังคมพืชก็หลากหลายด้วย คุณสามารถพบป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าดงดิบ สังคมพืชบนหน้าผาหินปูน และแหล่งหญ้าทะเลได้สมบูรณ์ที่อุทยานฯ แห่งนี้

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำด้วยแล้วพื้นที่รอบหมู่เกาะในเขตอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร ยังมีแนวปะการังและกองหินใต้น้ำอุดมสมบูรณ์อยู่ เหมาเรือของมูนไชน์เต็นรีสอร์ทพร้อมพาคุณไปท่องทะเล และดำน้ำที่เกาะทองหลาง เกาะที่มีแนวหาดทรายขาวทอดยาวสวยงาม เกาะละวะ เกาะเล็กๆ ที่มีโลกใต้ทะเลสวยงาม เกาะลังกาจิว เกาะที่มีทั้งหาดทรายสวย ปะการังสมบูรณ์ เกาะมัตตรา เกาะใหญ่ที่มีหอยมือเสือ และบ้านพักบนเกาะ และเกาะไข่ เกาะที่หาดทรายขาวสลับกับซากเปลือกหอยเป็นสีเหลืองไข่ไก่ สามารถดำน้ำได้ที่หน้าเกาะ

ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีแหล่งดำน้ำ Scuba ที่เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย และหลักง่ามให้คุณไปผจญภัยใต้ท้องทะเลด้วย หลังจากเที่ยวเกาะจนหายอยากแล้ว บนพื้นที่ชายหาดครึ่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่ยาวถึง 222 กิโลเมตร อุทยานฯ หมู่เกาะชุมพรมีชายหาดสวยให้คุณเลือกเที่ยวอีกทั้ง อ่าวทุ่งมะขามน้อย อ่าวทุ่งมะขามใหญ่ หาดทรายรีสวี และหาดอรุโณทัย หรือจะเลือกเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ภายในที่ทำการอุทยานฯ และขึ้นไปชมทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกบนเขาโพงพาง เป็นการปิดท้ายก็ได้

 • account_circle
  Hidden paradise
  The people are incredibly sweet and helpful. They have obviously not seen foreigners that often, because the whole family came to see us and help. The area is a great gift. Clean and green. The resort is beautiful with the most beautiful swimming pool of all time. The tents are very nice and tidy and the air conditioning works so well that it even became too cold in the tent. The shower was nice and warm and clean. The beach is just across the road and is so much nicer than Koh Tao. You can easily rent a scooter but the people will also take you away. Chumphon is an unknown paradise. Hopefully it will remain a la Ko Lanta.
  สวรรค์ที่ซ่อนอยู่
  พนักงานน่ารักและชอบช่วยเหลือ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ค่อยเคยเห็นชาวต่างชาติ พื้นที่แห่งนี้เป็นของกำนัลที่ยอดเยี่ยม สะอาดและเขียวขจี รีสอร์ทมีความสวยงามพร้อมสระว่ายน้ำที่สวยที่สุดตลอดกาล เต้นท์นั้นดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเครื่องปรับอากาศก็ทำงานได้ดีจนมันกลายเป็นหนาวเกินไปในเต้นท์ ฝักบัวก็ดีและอุ่นและสะอาด ชายหาดอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและดีกว่าเกาะเต่ามาก คุณสามารถเช่าสกู๊ตเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แต่พนักงานสามารถพาคุณไปด้วย ชุมพรเป็นสวรรค์ที่ไม่รู้จัก หวังว่ามันจะยังคงเป็นเหมือนเกาะลันตา
  Tommelien Majoor, (nl)
 • account_circle
  The superb pool the warm welcome and a bit of French breakfast very rich. The originality of the rooms in tents with all comfort.สระว่ายน้ำใหญ่มาก มีการต้อนรับที่อบอุ่น และอาหารเช้าแบบฝรั่งเศส ห้องพักในเต็นท์ให้ความสะดวกสบายสุด ๆ
  Jean-Michel A, (fr)
 • account_circle
  The original side of camping chic! The resort is still under construction but when it is finished it will be very good! The beaches next door are deserted! The tents are comfortable with real hard bathrooms and air conditioning!ให้อารมณ์แคมปิ้งเก๋ ๆ ! รีสอร์ทยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง แต่เมื่อเสร็จแล้วจะดีมาก! ชายหาดถัดไปเป็นส่วนตัวมาก! เต้นท์สะดวกสบายด้วยห้องน้ำที่กว้างขวาง และห้องพักติดแอร์!
  stéphane, (fr)
 • account_circle
  Only to be recommended ...
  Although there were a few language barriers, the staff was very friendly and made every wish come from the lips. We only used the accommodation as a stopover for the ferry, yet we would be treated like kings / queens.
  แนะนำเท่านั้น ...
  แม้ว่าจะมีอุปสรรคทางภาษาเล็กน้อยพนักงานก็เป็นกันเองมากและทำให้ทุกความปรารถนามาจากปาก เราใช้ที่พักเป็นจุดแวะพักสำหรับเรือข้ามฟาก แต่เราได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นราชา / ราชินี
  Philip, (de)
 • account_circle
  This is an awesome place to stay !!! Mega-beautiful, super-clean and the staff is as nice and helpful as you would like anywhere in the world! We slept in the Bedouin Family tent, right in front of the pool, just awesome !!!! 💞👍👍👍👍👍ที่นี่เป็นที่พักที่ยอดเยี่ยม !!! สวยมากสะอาดสุด ๆ และพนักงานก็ดีและให้ความช่วยเหลือเหมือนที่คุณต้องการทุกที่ในโลก เรานอนในเต๊นท์ครอบครัวเบดูอินตรงหน้าสระว่ายน้ำ ยอดเยี่ยม บอกเลย !!!! 💞👍👍👍👍👍
  Viviane, (de)
 • account_circle
  Great welcome from the owner Luna who speaks French very well. Good breakfast. Deluxe and super comfortable tent. super large pool in a very nice and green. Not far from the beach. We would stay longer.การต้อนรับที่ดีจากเจ้าของลูน่าซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีมาก อาหารเช้าก็ดี เต็นท์ดีลักซ์สบาย สระว่ายน้ำขนาดใหญ่สุดสวยมากและเขียวขจี ไม่ไกลจากชายหาด เราคิดอยากอยู่ต่อให้นานกว่านี้
  leila, (fr)
 • account_circle
  Such a cool place!
  This place is so cool! We stayed in a quadruple tent which was very spacious, clean, with beautiful colours. Maybe the beds could be hard for some people but we like hard beds so we had a very good sleep. The pool is big, clean and refreshing and doesn’t have closing hours! The food for dinner was simple, good and not expensive. Luna (who speaks English, Italian, French and of course Thai) and her staff are doing everything to make you feel good. They picked us up from the pier for free. They even prepared breakfast for us at 6.30am. Standard breakfast with eggs and sausages but… also NUTELLA and PEANUT BUTTER. Bingo! There are also tea, hot chocolate, bananas, snacks available for free all the time. Thank you Luna, it was great staying with you! Would definitely recommend your place! Beware of mosquitos, put your repellant right after getting out of the car.
  ช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม!
  สถานที่นี้เจ๋งมาก! เราพักในเต็นท์ใหญ่ซึ่งกว้างขวางมากสะอาดมีสีสันสวยงาม บางทีเตียงอาจจะแข็งสำหรับบางคน แต่เราชอบเตียงแข็งดังนั้นเราจึงนอนหลับได้ดีมาก สระว่ายน้ำใหญ่สะอาดและสดชื่นและไม่มีเวลาปิดทำการ! อาหารสำหรับมื้อเย็นนั้นเรียบง่ายดีและไม่แพง ลูน่า (ที่พูดภาษาอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศสและไทย) และพนักงานของเธอกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกดี พวกเขามารับเราจากท่าเรือฟรี พวกเขาเตรียมอาหารเช้าสำหรับเราตอน 6.30 น. อาหารเช้ามาตรฐานพร้อมไข่และไส้กรอก แต่…ยังมีนูเทลล่าและเนยถั่ว บิงโก! นอกจากนี้ยังมีชาช็อคโกแลตร้อนกล้วยของว่างให้บริการฟรีตลอดเวลา ขอบคุณลูน่ามันเยี่ยมมากที่ได้อยู่กับคุณ! อยากจะแนะนำสถานที่ของคุณ! ระวังยุง ทายากันยุงของคุณทันทีหลังจากออกจากรถ
  Silvia, (it)

*ภาษาไทยในคำชมเชย แปลมาจากภาษาถิ่นของลูกค้า*English translated from client local languages

มูนไชน์ รีสอร์ท ชุมพรMoonshine Resort Chumphon

มูนไชน์ รีสอร์ท ชุมพร ให้บริการห้องพักแบบเต้นท์และแบบห้องทั่วไป ทุกห้องติดแอร์ ห้องนำ้ส่วนตัว มีร้านอาหาร บาร์เครื่องดื่ม สระว่ายนำ้ขนาดใหญ่ ที่จอดรถ บริการรับส่งไปท่าเรือเกาะเต่า พร้อมตั๋วเรือ ทัวร์ดำน้ำและตกหมึกMoonshine Resort Chumphon provides tented rooms and studio rooms. All rooms air-conditioned and private restroom. Restaurant and pool bar with large crystal-clear-water pool. Parking and transfer from and to Koh Tao pier. Boat ticket. Snorkeling and squid trapping trip.

จำหน่ายProducts

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE @moonshineresort กดปุ่ม “เพิ่มเพื่อน" ด้านล่างได้เลยครับBecome friend on LINE application with us. Click button below.

“เป็นเพื่อนเราทาง


© 2022 MoonshineResort.com ติดต่อเราContact Us