ประเภทห้องพัก และราคาห้องพักมูนไชน์ รีสอร์ท ชุมพรRoom Types & Prices at Moonshine Resort Chumphon

ห้องเต้นท์ติดแอร์ รวมอาหารเช้าAir-conditioned Rooms, Breakfast included

ห้องเต้นท์เดี่ยวSingle Tented Room
ห้องเต้นท์พักเดี่ยวSingle Tented Room

เต้นท์ขนาด 2.5x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักเดี่ยว ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวนี้ติดกับสระว่ายน้ำ ท่านสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
Tented room size 2.5x3 m. with total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 1 person. 1000 Baht/Night. Breakfast included. This room type is pool accessible.

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวSingle Tented Room

เต้นท์ขนาด 2.5x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักเดี่ยว ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวนี้ติดกับสระว่ายน้ำ ท่านสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
Tented room size 2.5x3 m. with total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 1 person. 1000 Baht/Night. Breakfast included. This room type is pool accessible.

Close
ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room
ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room

เต้นท์ขนาดเล็ก 3x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักคู่ ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
Standard Double tented room size 3x3 m. with the total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 2 people. 1000 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room

เต้นท์ขนาดเล็ก 3x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักคู่ ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า Standard Double tented room size 3x3 m. with the total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 2 people. 1000 Baht/Night. Breakfast included.

Close
ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room
ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room

เต้นท์ครอบครัว มี 2 ขนาด

เต้นท์ครอบครัวขนาดมาตรฐาน 4.2x4.2 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 25 ตร.ม. สำหรับพัก 3 ท่าน ห้องละ 1,200 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่ 5x5 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 32.5 ตร.ม. สำหรับพัก 4 ท่าน ห้องละ 1,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
There are 2 types of Family Tented Room.

Standard Family tented room size 4.2x4.2 m. with the total private area including bathroom 25 sq.m. Suit for 3 people. 1,200 Baht/Night. Breakfast included.

Deluxe Family tented room size 5x5 m with the total private area including bathroom 32.5 sq.m. Suit for 4 people. 1,500 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room

เต้นท์ครอบครัว มี 2 ขนาด

เต้นท์ครอบครัวขนาดมาตรฐาน 4.2x4.2 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 25 ตร.ม. สำหรับพัก 3 ท่าน ห้องละ 1,200 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่ 5x5 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 32.5 ตร.ม. สำหรับพัก 4 ท่าน ห้องละ 1,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
There are 2 types of Family Tented Room.

Standard Family tented room size 4.2x4.2 m. with the total private area including bathroom 25 sq.m. Suit for 3 people. 1,200 Baht/Night. Breakfast included.

Deluxe Family tented room size 5x5 m with the total private area including bathroom 32.5 sq.m. Suit for 4 people. 1,500 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดมาตรฐานStandard Family Tented Room

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่Deluxe Family Tented Room

Close

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวSingle Tented Room

สำหรับพักท่านเดียวSuitable for 1 person

฿ 1,000/ คืน/ Night
เต้นท์ติดแอร์Air-con tented room
รวมอาหารเช้าBreakfast included
ห้องนำ้ส่วนตัวPrivate restroom/bathroom
ติดสระว่ายนำ้Swimming pool accessible

ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room

เหมาะสำหรับ 2-3 ท่านSuitable for 2-3

฿ 1,000-1,200/ คืน/ Night
เต้นท์ติดแอร์Air-con tented room
รวมอาหารเช้าBreakfast included
ห้องนำ้ส่วนตัวPrivate restroom/bathroom
*เพิ่มเตียงเสริมได้ เฉพาะห้องเต้นท์ใหญ่*Deluxe room type (big) can be added 1 extra bed

ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room

เหมาะสำหรับ 3-5 ท่านSuitable for 3-5

฿ 1,500/ คืน/ Night
เต้นท์ติดแอร์Air-con tented room
รวมอาหารเช้าBreakfast included
ห้องนำ้ส่วนตัวPrivate restroom/bathroom
เพิ่มเตียงเสริมได้ 1-2 เตียง1-2 extra bed(s) add-on

Add LINE friend

© 2019 MoonshineResort.com Contact Us