รูปภาพห้องRoom Photos

ห้องเต้นท์เดี่ยวSingle Tented Room
ห้องเต้นท์พักเดี่ยวSingle Tented Room

เต้นท์ขนาด 2.5x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักเดี่ยว ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวนี้ติดกับสระว่ายน้ำ ท่านสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
Tented room size 2.5x3 m. with total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 1 person. 1000 Baht/Night. Breakfast included. This room type is pool accessible.

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวSingle Tented Room

เต้นท์ขนาด 2.5x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักเดี่ยว ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักเดี่ยวนี้ติดกับสระว่ายน้ำ ท่านสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
Tented room size 2.5x3 m. with total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 1 person. 1000 Baht/Night. Breakfast included. This room type is pool accessible.

Close
ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room
ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room

เต้นท์ขนาดเล็ก 3x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักคู่ ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
Standard Double tented room size 3x3 m. with the total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 2 people. 1000 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักคู่Double Tented Room

เต้นท์ขนาดเล็ก 3x3 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 15 ตร.ม. สำหรับพักคู่ ห้องละ 1000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า Standard Double tented room size 3x3 m. with the total private area including bathroom 15 sq.m. Good for 2 people. 1000 Baht/Night. Breakfast included.

Close
ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room
ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room

เต้นท์ครอบครัว มี 2 ขนาด

เต้นท์ครอบครัวขนาดมาตรฐาน 4.2x4.2 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 25 ตร.ม. สำหรับพัก 3 ท่าน ห้องละ 1,200 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่ 5x5 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 32.5 ตร.ม. สำหรับพัก 4 ท่าน ห้องละ 1,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
There are 2 types of Family Tented Room.

Standard Family tented room size 4.2x4.2 m. with the total private area including bathroom 25 sq.m. Suit for 3 people. 1,200 Baht/Night. Breakfast included.

Deluxe Family tented room size 5x5 m with the total private area including bathroom 32.5 sq.m. Suit for 4 people. 1,500 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักครอบครัวFamily Tented Room

เต้นท์ครอบครัว มี 2 ขนาด

เต้นท์ครอบครัวขนาดมาตรฐาน 4.2x4.2 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 25 ตร.ม. สำหรับพัก 3 ท่าน ห้องละ 1,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่ 5x5 เมตร ให้พื้นที่ส่วนตัวรวมห้องน้ำ 32.5 ตร.ม. สำหรับพัก 4 ท่าน ห้องละ 1,800 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
There are 2 types of Family Tented Room.

Standard Family tented room size 4.2x4.2 m. with the total private area including bathroom 25 sq.m. Suit for 3 people. 1,500 Baht/Night. Breakfast included.

Deluxe Family tented room size 5x5 m with the total private area including bathroom 32.5 sq.m. Suit for 4 people. 1,800 Baht/Night. Breakfast included.

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดมาตรฐาน (สำหรับ 3 ท่าน)Standard Family Tented Room (for 3 people).

ห้องเต้นท์พักครอบครัวขนาดใหญ่ (สำหรับ 4 ท่าน)Deluxe Family Tented Room (for 4 people).

Close

ภาพจาก Instagram @moonshineresortPhotos from Instagram @moonshineresort

Add LINE friend

© 2019 MoonshineResort.com Contact Us